PrivacyverklaringWaarom deze privacy verklaring?
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook de Stichting Mens Dier Nood moet aan deze verordening voldoen.

Het gaat in deze verordening om alle soorten van gegevens die tot personen herleidbaar zijn, ongeacht de wijze waarop ze worden opgeslagen en gebruikt. De gegevens mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. De wijze van opslag maakt niet uit: op papier, computer of in bestanden op internet. De wijze van opslag moet veilig zijn en beschermd tegen onbevoegd gebruik.

In deze verklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Doelstelling van stichting Mens Dier Nood Tilburg
De stichting verzamelt alleen gegevens indien dit van belang is voor het bereiken van de volgende doelstellingen:

 1. het onder strikte voorwaarden bieden van financiële hulp voor een medische behandeling van dieren aan eigenaren in situaties van financiële nood;
 2. het versterken van politieke en maatschappelijke bewustwording van het belang van dierenwelzijn en de invloed daarvan op het menselijk welzijn. Hiertoe wordt samengewerkt met dierenartsen, overheid, onderwijs en ondernemers;
 3. het stimuleren van verantwoord huisdierbezit (voeding, vaccinaties, preventieve maatregelen ter bestrijding van parasieten) mede in het kader van de Volksgezondheid;
 4. het stimuleren van huisdierverzekeringen

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?
Onze stichting kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 • Direct van u omdat u via de website een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van de medische behandeling van uw huisdier hebt ingediend.
 • Van uw dierenkliniek omdat wij aanvullende informatie hebben opgevraagd die nodig is voor de beoordeling van uw aanvraag.
 • Direct van u omdat u donateur, subsidieverstrekker of sponsor bent.
 • Direct van u omdat u vrijwilliger bent geworden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe worden zij beheerd?
Wij verzamelen van de aanvragers:

 • De gegevens van het door u op de website ingevulde aanvraagformulier: contactgegevens zoals de door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. En, indien van toepassing, gegevens van personen van wie u maatschappelijke of financiële begeleiding krijgt of uw inkomensgegevens.
  Daarnaast worden gegevens van de dierenkliniek waar uw huisdier in behandeling is ontvangen (patiëntendossier / factuur en/of kostenraming) en er worden aantekeningen gemaakt over de voortgang van het beoordelingsproces.

  De gegevens van de aanvraag en het beoordelingsproces worden bewaard in
  - de mailbox van de commissie beoordelingen (aanvraag@stichtingmensdiernood.nl)
  - op papier in het archief van de commissie beoordelingen.
  De gegevens worden bewaard zolang dit in het kader van de doelstelling noodzakelijk is en met een maximum van twee jaar.
  Alleen de leden van de commissie beoordelingen hebben toegang tot deze gegevens.

  Het resultaat van de beoordeling wordt per email aan u bericht en de betrokken dierenkliniek krijgt een copie van deze email.

 • Gegevens van donateurs, subsidieverstrekkers, sponsoren en vrijwilligers
  Contactgegevens van donateurs, subsidieverstrekkers, sponsoren en vrijwilligers worden verzameld. Deze gegevens gebruiken wij voor de communicatie met deze doelgroepen, bijvoorbeeld voor het toezenden van algemene informatie over de stichting (jaarverslagen, nieuwsbrieven en dergelijke), het verzenden van facturen en de aankondiging van evenementen. De communicatie verloopt vrijwil uitsluitend via de bij de stichting in gebruik zijnde e-mailadressen: info@stichtingmensdiernood.nl en algemeen@stichtingmensdiernood.nl . Dit laatste e-mailadres is bestemd voor de communicatie die samenhangt met het financieel beheer. De gegevens worden opgeslagen in bestanden welke in beheer zijn van de webmaster, het bestuur en/of de commissie Evenementen PR en Communicatie.

 • Financiële gegevens
  Wij verzamelen op naam gestelde betaling- en factuurgegevens. Deze gegevens zijn nodig voor de verantwoording van onze inkomsten en uitgaven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

Website en sociale media
De website heeft een SSL Certificaat. Een SSL certificaat is een bestand dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen de server van onze website  en uw internet browser.

Cookies
Voor sommige functies van deze website hebben we uw toestemming gewenst.

Analytische cookies
M.b.v. Google Analytics wordt anoniem uw gebruik van deze website gemeten.

Alleen noodzakelijke cookies
Enkele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van deze website en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Op de website zijn links opgenomen naar andere, niet bij de Stichting Mens Dier Nood behorende, websites (bijvoorbeeld van sponsoren). Onze stichting kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop die partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren daarom altijd uzelf op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Social media
Op onze website kunt u informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier zijn verkegen. Op dit gebruik  zijn het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

De stichting heeft een facebookpagina. Hierop worden persoonsgegevens alleen met instemming van betrokkenen geplaatst. Zo kunnen huisdiereigenaren toestemming geven hun ervaringen met de stichting op facebook te plaatsen. Zij leveren hiervoor zelf de teksten en foto’s aan.

Vragen, opmerkingen, klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van deze privacyverklaring of over de wijze waarop de Stichting Mens Dier Nood omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per email contact met ons opnemen via info@stichtingmensdiernood.nl