Bestuur

Bestuur

Leo Kruit, voorzitter

Als dierenarts weet ik als geen ander hoe nauw eigenaren met hun huisdier verbonden zijn. 
Zeker als bij mensen (financiele) problemen ontstaan kan een huisdier ontzettend veel steun bieden. 
Daarom ben ik blij dat ik met de stichting Mens Dier Nood kan bijdragen om Tilburgers in een probleemsituatie te steunen als zij de gezondheids behandeling van hun huisdier niet zelf kunnen betalen.

Werkzaam als Industry Support Manager bij Royal Zeelandia Group.

Bestuur

Noor Houben, secretaris en commissie beoordelingen

Sinds juni 2015 ben ik als vrijwilliger werkzaam voor de stichting.  
Naast de ondersteuning van het bestuur als secretaris, besteed ik de meeste tijd aan de beoordeling van aanvragen voor een financiële tegemoetkoming in de kosten van de dierenarts. Daarbij heb ik regelmatig contact met zowel de huisdiereigenaren als de dierenklinieken.  
Uit  deze contacten blijkt steeds weer hoe belangrijk een huisdier voor de eigenaar en diens omgeving kan zijn, hoe dit huisdier bijdraagt aan hun geluk in vaak moeilijke omstandigheden. 

Nevenfunctie: Secretaris Stichting Steunfonds Voedselbank Tilburg

Bestuur

Toon de Boer, penningmeester

Stichting Mens Dier Nood biedt me de mogelijkheid bij te dragen aan financiële ondersteuning én gezondheidszorg voor de huisdieren van minder bedeelden in Tilburg.
Als gepensioneerde heb ik, na drukke banen in de uitgevers- en museumwereld, veel voldoening als onbezoldigd bestuurslid en vrijwilliger bij goede doelen: nuttig en vaak noodzakelijk!

Bestuur

Marloes Jacobs, bestuurslid

Enkele jaren geleden hoorde ik over stichting Mens Dier Nood en haar missie. Ik weet hoeveel vreugde en plezier een gezelschapsdier kan breng en zou er dan ook niet aan moeten denken dat ik niet de medische zorg voor zo'n dier kan betalen, mocht dit nodig zijn. Ongeacht de grootte van de portemonnee, gun ik iedereen het geluk dat een huisdier kan geven. Daarom help ik graag mee om de mooie doelstellingen van de stichting te realiseren!

Werkzaam als Supply Chain Manager bij NTOC
Nevenfunctie: Penningmeester Stichting Honden Campus

Bestuur

Rob van Aubel

Ieder ziek dier heeft recht op medische zorg. Ongeacht de financiële situatie van de liefhebbende baas. Ieder mens kan in armoede geraken en de medische kosten van het zieke dier - waar al jaren goed voor gezorgd wordt - niet betalen. Mijn echtgenote (Mariette Laugeman) en ik besloten in 2009 om een vangnet op te richten in Tilburg voor zieke dieren. De betekenisvolle relatie tussen dier en mens is voor ons vanzelfsprekend. De mens heeft de morele plicht om goed voor een dier te zorgen. Soms lukt dit niet door financiële omstandigheden. Met stichting Mens Dier Nood proberen wij deze dieren en mensen in nood bij te staan. 

Mariëtte Laugeman

Mariëtte Laugeman, extern diergeneeskundig adviseur en integriteitsvertrouwenspersoon.
Dierenarts in ruste, mede oprichter van de stichting.