Werkwijze

Werkwijze

De stichting helpt huisdiereigenaren die in Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout of Biezenmortel wonen. Onze hulp bestaat uit een financiële bijdrage in de kosten van een noodzakelijke medische behandeling. De huisdiereigenaar moet hiervoor aan onderstaande voorwaarden voldoen en een aanvraagformulier indienen.

Stichting Mens Dier Nood vindt de eigen verantwoordelijkheid van de huisdiereigenaar belangrijk en houdt daar rekening mee: daarom is de hulp alleen voor noodzakelijke medische behandelingen. Het is belangrijk dat de aanvrager ingeschreven staat bij de dierenarts, dat zijn hond of kat gechipt is, dat van tevoren het behandeltraject is vastgelegd in het patiëntendossier en de daaraan verbonden kosten gespecificeerd zijn. De huisdiereigenaar die in aanmerking komt voor hulp van de stichting kan voor de behandeling terecht bij de eigen dierenarts in Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout of Biezenmortel.

Voorwaarden

De financiële bijdrage kan worden toegekend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 • De huisdiereigenaar is woonachtig in gemeente Tilburg (Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout of Biezenmortel)
 • Alleen medische kosten voor honden, katten, konijnen, knaagdieren en vogels komen in aanmerking
 • Een kostenraming of de nota van de door de dierenarts noodzakelijk geachte behandeling (inclusief nabehandeling) is toegevoegd
 • Een patiëntendossier van de dierenarts is aan de aanvraag toegevoegd
 • De huisdiereigenaar betaalt bij een toekenning altijd een eigen bijdrage van 10% van de rekening
 • De toegekende vergoeding wordt door de stichting rechtstreeks betaald aan de dierenarts
 • Alleen de door een dierenarts noodzakelijk geachte medische behandeling komt in aanmerking
 • Alleen de eigenaar die aantoonbaar de noodzakelijke kosten van een behandeling van zijn dier niet kan betalen, komt in aanmerking
 • Een consult wordt ten alle tijde vergoed, mits aantoonbaar is dat de huisidereigenaar deze niet kan betalen
 • Een huisdiereigenaar kan eenmaal per twee kalenderjaren een aanvraag indienen. Dit kan voor maximaal twee huisdieren
 • De maximale bijdrage is €500,- per huisdier
 • Het chippen van een kat wordt vergoed tot een bedrag van €25,- per dier, mits de noodzaak tot chippen door dierenarts wordt geconstateerd tijdens het consult voor de medisch noodzakelijke behandeling en dit blijkt uit de kostenraming dan wel nota. De vergoeding voor het chippen geldt niet als extra betaling naast het maximum van €500,- maar zal hiervan onderdeel uitmaken

Dieren vergroten het welzijn van mensen