Vacatures

Stichting Mens Dier Nood helpt huisdiereigenaren in gemeente Tilburg met een financiele bijdrage in medische huisdierkosten. De stichting bestaat uit een hecht team van onbezoldigde vrijwilligers. Vanwege het vertrek van enkele bestuursleden na jarenlange inzet en toewijding, zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het bestuur in de volgende functies: 

 

Penningmeester
De penningmeester beheert de gelden van de organisatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor een correcte financiële administratie en informeert het bestuur over de financiële positie van de stichting. Hij/zij is gemachtigd betalingen te doen of daartoe opdracht te geven. De penningmeester wordt ondersteund door een vrijwillliger financiële administratie. 


Algemeen bestuurslid
Het bestuurslid draagt bij aan de continuiteit van de stichting, door daar waar nodig te ondersteunen. Dit varieert van fondsenwervingsactiviteiten tot hulp bij de commissie beoordelingen. Het algemeen bestuurslid is inzetbaar op verschillende vlakken. De tijdsbesteding zal hierdoor dan ook fluctueren maar al naar gelang de capaciteit (in bepaalde periode) van het lid.   


Heb je interesse en wil je graag meer weten?
Neem dan contact met ons op via info@stichtingmensdiernood.nl