Vacatures

Stichting Mens Dier Nood helpt huisdiereigenaren in gemeente Tilburg met een financiele bijdrage in medische huisdierkosten. De stichting bestaat uit een hecht team van onbezoldigde vrijwilligers. Vanwege het vertrek van enkele bestuursleden na jarenlange inzet en toewijding, zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het bestuur in de volgende functies: 

 

Penningmeester
De penningmeester beheert de gelden van de organisatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor een correcte financiële administratie en informeert het bestuur over de financiële positie van de stichting. Hij/zij is gemachtigd betalingen te doen of daartoe opdracht te geven. De penningmeester wordt ondersteund door een vrijwillliger financiele administratie. 


Aanvraagbehandelaar
De aanvraagbehandelaar is (mede)verantwoordelijk voor de discrete be- en afhandeling van de steunaanvragen. Hierbij heeft hij/zij contact met aanvragers, dierenartsen, bewindvoerders, budgetcoaches en andere hulporganisaties zoals de (dieren)voedselbank. Hij/zij brengt verslag uit aan het bestuur over het aantal aanvragen en toekenningen ervan. 


Heb je interesse en wil je graag meer weten?
Neem dan contact met ons op via info@stichtingmensdiernood.nl