Voorwaarden

De financiële bijdrage kan worden toegekend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 • De huisdiereigenaar is woonachtig in gemeente Tilburg (Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout of Biezenmortel)
 • Alleen medische kosten voor honden, katten, konijnen, knaagdieren en vogels komen in aanmerking
 • Een kostenraming of de nota van de door de dierenarts noodzakelijk geachte behandeling (inclusief nabehandeling) is toegevoegd
 • Een patiëntendossier van de dierenarts is aan de aanvraag toegevoegd
 • De huisdiereigenaar betaalt bij een toekenning altijd een eigen bijdrage van 10% van de rekening
 • De toegekende vergoeding wordt door de stichting rechtstreeks betaald aan de dierenarts
 • Alleen de door een dierenarts noodzakelijk geachte medische behandeling komt in aanmerking
 • Alleen de eigenaar die aantoonbaar de noodzakelijke kosten van een behandeling van zijn dier niet kan betalen, komt in aanmerking
 • Een consult wordt ten alle tijde vergoed, mits aantoonbaar is dat de huisidereigenaar deze niet kan betalen
 • Een huisdiereigenaar kan eenmaal per twee kalenderjaren een aanvraag indienen. Dit kan voor maximaal twee huisdieren
 • De maximale bijdrage is €500,- per huisdier
 • Het chippen van een kat wordt vergoed tot een bedrag van €25,- per dier, mits de noodzaak tot chippen door dierenarts wordt geconstateerd tijdens het consult voor de medisch noodzakelijke behandeling en dit blijkt uit de kostenraming dan wel nota. De vergoeding voor het chippen geldt niet als extra betaling naast het maximum van €500,- maar zal hiervan onderdeel uitmaken